kolmapäev, 30. november 2016

12.kl Lõimitud ainetund - väitlus


Traditsiooniliselt on perekonna loomine alanud abiellumisega. Tänapäeva iseloomustab peale perevormide mitmekesisuse suurenemise ka kooseluvormide mitmekesistumine.

Kolm ainetundi kulub aruteluks: perekonna mõiste; perekonnatüübid; kooseluvormid; perekonna ülesanded; ajalugu jne

Kas siiski elada koos või üksi?

Küsimusele vastamiseks tuli õpilastel leida koos ja üksi elamise nii plussid kui miinused.

VÄITLUS

Väitlus on kindlate reeglitega võistlus tugevama argumendi eest. 
  • Väitlus toimub kindla reglemendi järgi
  • Seisukoht (teema), mille üle väideldakse, on ette antud ning võistkondade positsioonid loositakse
  • Väitlus lõppeb erapooletu kohtuniku tehtud otsusega

Milleks väidelda? 

Esimene põhjus on see, et oskuslik kõnekunsti kasutamine tähendab edukust 21. sajandil. Kindlasti tuleb igal inimesel elus ette situatsioone, kus on võimalus avaldada oma arvamust mingi inimgrupi ees. Kui sellest võimalusest ära öelda või teha seda oskamatult, on käest ära antud võimalus midagi muuta, milleski osaleda või mõnda protsessi juhtida. Olgu tegu tööintervjuu või kõrgkooli astumise vestlusega, poliitilise- või sünnipäevakõnega, suure publiku või üheainsa vestluspartneri veenmisega - igal pool on tõhusaks vahendiks just kõnekunst ehk retoorika. Oskuslik kõneleja suudab kõne pidada igas olukorras ja igasugusele publikule ning suudab seejuures avaldada oma kõnega muljet ja saavutada soovitud efekti. 

Õpilane oskab end asetada teise seisukohta, seeläbi mõistab teisi inimesi paremini. 

Väitlus õnnestus koostöös väitlustunni läbiviija õpetajaga Ivo Visak!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar