kolmapäev, 30. november 2016

12.kl kordamisülesanne, Delfi meetodil

Püsisuhe, abielu, kooselu teema avamiseks kulus kokku 11 ainetundi. Õpiväljundeiks on: õpilane kirjeldab püsisuhte loomist; mõistab vastutust; toob välja ühiskonna mõju jne.

Teema kontrollimiseks ja teadmiste hindamiseks kasutasin Delfi meedodit. Kodune ülesanne oli korrata läbitud teemasid: 1 suhte loomine, armastus 2 suhte hoidmise tegurid 3 tunded ja vastutus  4 suhte lõppemine-lõpetamine 5 seksuaalsuse olulisus suhtes  6 turvalisus ja vägivald suhtes 7 kultuurilisus ja ühiskonna mõju suhtes

Jagasin iga teema kohta seisukohalise kaasuse. Õpilase ülesanne oli loo kohta anda arvamus - kas nõustud väitega või lükkad ümber? Delfi meetod andis igale õpilasele võimaluse kirja panna anonüümselt oma mõte. Tunni lõppedes kogus iga kaasus nii nõustumisi kui ümberlükkamisi.Järgmises tunnis, rühmatööna, tutvuti klassikaaslaste arutlustega, jaotati rollid (üks oli pooltseisvate, teine vastuseisvate argumentidega, kolmas arutelu juht). Oli võimalus valida, kas kolmekesi tehakse raadiosaadet kuulajatele või on klass sattunud arvamusfestivalile teemat kuulama. Kuus rühma arutlesid poolt ja vastuargumentidega. Arutelu juhiti, täpsustati, näitlikustati.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar