esmaspäev, 12. detsember 2016

8 ja 12 kl. Väärtuste dilemma

Väärtuste dilemma meetod sobib igasse arutlevasse koolitundi/teemasse. Õpetajal tuleb teha pisut eeltööd, et kaasuste vastusevariandid saaksid võimalikult laiapõhised ja pakuksid aruteluks pinget.

Meetod ise on lauamängust. Kohendasin selle omale sobivaks töövahendiks, jätsin välja piirangukaardid.

Meetod sobib arutlemiseks kui mõisted on üheskoos omandatud, teema peamiselt avatud. Aktiivõppemeetodina hästi lihtsasti kasutatav meetod. Rühmas tuleb leida üksmeel ning see otsus põhjendada, selgitada, argumenteerida,, luua seoseid, seada kahtluse alla, mõlda tagajärgedele ja teha järeldus.

Mina viisin läbi meetodi 12.klassis - kooselu, ühiselu teemaplokis.

Õpilased jagatakse nelja rühma. Loosiga saavad kaasuse koos kuue võimaliku lahendusvariandiga.
1. Igaühel rühmas tuleb valida tema jaoks õige lahendus.
2. Rühmaarutelus tuleb otsustada, milline kuuest variandist jääb lõplikuks vastuseks.
3. Lauavanem koostab kokkuvõtte, üheskoos lisatakse valitud vastusele põhjendus, selgitab, argumenteerib, loob seosed, seab kahtluse alla, mõtleb tagajärgedele ja teeb järelduse.
4. Kordamööda kantakse ette nii kaasus kui otsus.

Kuidas hinnata?

Alati ei pea hinde saama kõik rühmas osalejad. Laua vanemat valides tuleb sellele mõelda, kas keegi soovib hinnet? Oluline on koostööoskus.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar