neljapäev, 15. detsember 2016

8 ja 12 kl. Õpitulemuste hindamine

Õppeaine on jagatud teemadeks, igal teemal on õpiväljundid, igal tunnil eesmärk/eesmärgid.
Kuidas mõõta ja hinnata, kas õpilane on õpitulemused selles teemas või õppeaines tervikuna omandanud? Üks võimalus on teha kontrolltöö.
( 1+1=laps ) :-)
Inimeseõpetuse ja perekonnaõpetuse aine on vahvad, sest annavad õpetajale võimaluse kontrollida õpilase panust ja õpitulemusi erinevalt. Arvan, et seda tulebki teha erinevalt, eelkõige nutikalt, et õpilane ei õpiks eelmisel õhtul ära "midagi" viimasel hetkel ja ei-tea-kelle jaoks.
Ühel korral katsetasin jõemeetodit. Lisaks vastustele, mille sain, sain ka õpilase enda hinnangu oma tööle. Õpilane sai end loovalt väjendada.

Anna õpilasele pilt kuhu on joonistatud jõgi, alguse ja lõpuga.


Selgita õpilasele, et jõe algus tähendab aine omandamise algust ja tema algteadmisi, lõpp tähendab kõiki omandatud teadmisi konkreetses aines.

Esita õpilasele küsimus, millele ootad vastust.

Selgita õpilasele, et õpilase ülesanne on märkida jõepildile just jõega seonduvaid märgistusi N: kivid, kaldataimed... . Selgita õpilasele, et küsimusele vastates, kujundi paigutamisel tuleb tal mõelda ka vasaku või parema kalda eelistamisele.

Õpilane märgib vastuseks jõepildile kujundi, mis tähendab seda, kas tema arvates on tema töötamise panus ja teema mõistmine jõe alguses, keskel või pigem lõpus. Lehe tagaküljele kirjutab vastuse kirjalikult.
Küsimusi oli neli.

Viimaks tuleb joonistada/märkida jõele sild koos iseendaga sillal. Kus paikned ise sillal? Kas jõgi oli sügav? Milline on sild, kas kannab (isiklik panus)? Kas astud sillale või tuled maha. Kuhu poole lähed? Mis on ees ja mis taga?Jutusta, ava, arutle.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar